breukencirkel1

Studiebegeleiding

Eureka! biedt scholieren van het voortgezet onderwijs individuele begeleiding bij het eigen maken van studievaardigheden.

Studievaardigheden zijn methoden die toegepast kunnen worden bij het leren van schoolwerk.

Deze vaardigheden zijn in 2 kaders te verdelen.

Enerzijds de organisatie van het leren: te denken valt aan plannen, gebruik van de agenda of studiewijzers, structureren van het schoolwerk.

Anderzijds het leren zelf: de manier van woordjes leren, mindmappen, samenvattingen maken, aanpak van opdrachten e.d. De begeleiding wordt aangepast op de manier van leren die bij de scholier past.De begeleiding is dan zo optimaal mogelijk.

Studiebegeleiding Rekenen voor jongeren VO en MBO

Alle leerlingen in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en in het MBO moeten bepaalde taal- en rekenniveaus gaan beheersen. Deze niveaus zijn bepaald naar aanleiding van het advies van de Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen, de commissie Meijerink.

Zowel voor het Basisonderwijs als voor het Voortgezet Onderwijs en de MBO- opleidingen worden er verplichte eindtoetsen en examens ontwikkeld.

Voor leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs en uit het MBO die moeilijkheden ondervinden met het rekenen en spelling, biedt Eureka! individuele begeleiding aan op de praktijk.

De methode van de MBO opleiding (Studievaardig, Rekenblokken of andere) of van het Voortgezet Onderwijs is de basis van de begeleiding. Tijdens de eerste begeleidingsles wordt bepaald, welke onderdelen extra ondersteuning nodig hebben. De begeleiding wordt hier op afgestemd en gerichte training op gegeven. Naast de begeleiding moet ook thuis regelmatig geoefend worden. De begeleiding wordt in eerste instantie gegeven in periodes van 6 weken.

Studiebegeleiding

OpEurekageom
Login

Home/Welkom

Remedial Teaching

Tarieven

Contact

Dyslexie
Screening Test

Cursus:
snel leren = leuk leren